Deník Metro využil na distribuci eventu s Kika ČR

pátek, 14. září 2012, 07:52 Aktuality MediaGuru

Kika Česká republika ve spolupráci s deníkem Metro připravila při příležitosti oslav svých 7. narozenin pro obyvatele Prahy a všech krajských měst event v podobě netypické distribuce bezplatného deníku.

Místa kamelotů deníku Metro distribuovaly deník postavy z nábytkářského světa „Kikalíny“. „Svým rozsahem a počtem zapojených lidí se jednalo pravděpodobně o největší eventovou akci v ulicích měst České republiky za posledních 10 let,“ odhaduje vydavatelství Metro ČR.

-mav-