RRTV vytýká TV Nova předsudečnost k Romům

úterý, 04. září 2012, 15:41 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která se v úterý 4. září zabývala analýzami vysílání TV Nova, upozornila provozovatele televize, společnost CET 21, že porušila povinnost nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických nebo rasových menšin.

Radní TV Nova vytýkají, že ve své relaci Televizní noviny uváděla v období od 1.1. do 20.2. 2012 v souvislosti s romským etnikem výhradně negativní informace a že Romy zobrazovala především jako problémovou menšinu.  „Tím posílila negativní předsudečné stereotypní vnímání romské menšiny, což může podporovat a vyvolávat xenofobní a dokonce rasistické nálady ve společnosti,“ konstatovala rada.

Za problémové RRTV také označila zpravodajství TV Nova v lednu 2012 o konfliktech ve Varnsdorfu. Tím, že Romové měli být v reportážích označeni za viníky napjaté situace v severních Čechách a nedostali v reportážích prostor k vyjádření, došlo podle názoru RRTV  k nevyvážené prezentaci problematiky, což mělo přispět k vyhrocení celé situace v severních Čechách. Rada má proto za to, že CET 21 porušila povinnost zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

V obou případech rada stanovila sedmidenní lhůtu k nápravě od obdržení usnesení.

TV Nova však se závěry radních nesouhlasí a proti uvedenému stanovisku se důrazně ohradila. „Jakékoliv nařčení z toho, že by Nova svými pořady podněcovala k nenávisti z důvodů barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, stejně jako obvinění ze zařazování programů, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se rasových nebo etnických menšin, považuje televize Nova za zcela neopodstatněné a nepodložené,” uvedl v oficiální reakci ředitel PR a komunikace TV Nova Josef Koukolíček. Ochrana práv menšin a minorit patří podle jeho vyjádření k základním principům fungování zpravodajství TV Nova.

Až po obdržení písemného stanoviska chce Nova podnikat kroky na ochranu svého jména. Zároveň se pozastavila nad tím, že k jednání RRTV ve věci zmíněných reportáží nebyla přizvána a nemohla předložit argumenty na svou obranu.

-mav-