Děti věnují médiím průměrně čtyři hodiny denně

pondělí, 29. října 2012, 09:35 Aktuality MediaGuru

Podle průzkumu životního stylu dětí (LSS děti), který pro ATO zajišťuje agentura Mediaresearch, tráví české děti ve věku 4-14 let konzumací mediálního obsahu zhruba čtyři hodiny denně. S rostoucím věkem narůstá i čas, který děti tráví v přítomnosti médií.

U dětí ve věku 4-9 let se tak jedná o něco málo přes tři hodiny (3 hodiny 10 minut) a u dětí starších deseti let jde v průměru až o pět hodin denně (4 hodiny 52 minut).

Polovinu dětského mediálního koláče ukusuje sledování televizního obsahu, tedy buď přímo televize nebo videa či DVD, téměř pětinu pak zabere internet. Poslechu hudby, četbě knih, poslechu rádia a poslechu mluveného slova se děti věnují v průměru jen něco málo přes čtvrt hodiny denně. Celková doba, kterou se děti věnují médiím, se od roku 2008, kdy se výzkum realizoval poprvé, příliš nezměnila.

Obecně více času věnují médiím děti starší, z pohledu výzkumu tedy děti ve věku 10-14 let. Jejich doménou je kromě televize internet, poslech hudby a poslech rádia. Naproti tomu mladší děti do deseti let se o něco více než ty starší věnují poslechu mluveného slova a četbě nebo prohlížení knih.

Jako nejoblíbenější a nejčastější volnočasovou činnost děti ale stále označují sledování televize. Naprostá většina z nich (89 %) ji sleduje denně anebo téměř denně.

-mav-