Singer a Dvořák: pat v ATO snad vyřeší valná hromada

středa, 17. října 2012, 08:02 TV MediaGuru

Valná hromada ATO by podle generálních ředitelů TV Prima a ČT mohla vyřešit patovou situaci uvnitř organizace.

Nadcházející valná hromada Asociace televizních organizací (ATO), která se uskuteční ve čtvrtek 18. října, by podle názoru generálních ředitelů TV Prima Marka Singera a České televize Petra Dvořáka mohla vyřešit patovou situaci, která v profesní organizaci vznikla v souvislosti  s loňským výběrovým řízením ohledně měření televizní sledovanosti.

Oba věří, že problematické otázky, které dosud byly příčinou toho, že jakékoliv návrhy obou stran sporu uvnitř asociace zůstávaly zablokovány z důvodu nutnosti jednomyslné shody na podstatných otázkách, by mohly být odstraněny. Svůj názor oba generální ředitelé vyjádřili krátce po skončení úterní prezentace věnované novým webovým stránkám o měření TV sledovanosti.

Klíčovým bodem programu čtvrteční valné hromady tak bude projednávání nového znění stanov ATO, na kterém se dosud členové ATO nebyli schopni shodnout. V případě shody na novém znění by tak mohlo dojít k přijetí přidružených členů ATO za řádné a zároveň k úpravě podílů na financování elektronického měření a od toho odvozených počtu hlasů, kterými členové na hlasování valné hromady disponují. Petr Dvořák potvrdil, že ČT stále navrhuje, aby ČT, TV Prima a TV Nova měly téměř srovnatelné podíly (cca 24 %). Tento návrh byl ale dosud příčinou nesouhlasu ze strany TV Nova, která navrhovala snížení podílu ČT na méně než 5 %.

Valná hromada by také měla vyřešit to, jak TV Nova, která společně s agenturou Médea vytvořila nové Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS) a vypsala výběrové řízení na druhý televizní výzkum, umožnit přístup k datům výzkumu ATO od začátku roku 2013. Jak už jsme informovali, vzhledem k přípravám měření je velmi nepravděpodobné, že by data z nového výzkumu byla k dispozici hned zkraje nového roku. S tím souvisí také otázka, za jakých podmínek by TV Nova mohla opustit ATO, pokud by o takový krok stála. Zatím je stále řádným členem ATO.

TV Nova se k nadcházející valné hromadě nechce vyjadřovat. Vítěze výběrového řízení na měření sledovanosti, které SPMS vypsalo v červnu, zatím zadavatel výzkumu neoznámil. Informoval pouze, že vyhodnocování nabídek obou uchazečů stále probíhá.

Je tak otázkou, kdyby se na trhu mohla objevit data z nově připravovaného výzkumu. Marek Singer se například domnívá, že jednotné měření bude trvat minimálně celý příští rok.

Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva společnosti Mediaresearch, se kterou ATO podepsala smlouvu o měření TV sledovanosti pro období let 2013-2017, deklarovala, že přípravy na novou etapu měření TV sledovanosti probíhají podle plánu a na základě zmíněné uzavřené smlouvy s ATO.  "V lednu začne nový projekt měření, jehož výsledky budou odebírat ti, co je odebírají teď. Pokud ne, tak uvidíme," uvedla Šimečková. Dodala, že země, ve kterých se dvojí měření zavedlo, se zase vrátily k jednotným datům.

-mav-