TV jsou naplněné, Nova zdražuje u některých pořadů

pondělí, 15. října 2012, 14:07 TV MediaGuru

Prostor vyhrazený reklamnímu vysílání byl během měsíců září a říjen téměř zcela vyčerpán.

Komerční televizní stanice se s nástupem podzimu potýkají s vysokou zaplněností reklamního prostoru. Zákonem vymezený rozsah pro reklamní vysílání na komerčních televizích tak byl v září téměř zcela vyčerpán. A přestože data zatím nepostihují úroveň vyprodanosti v říjnu, podle informací z obou nejsilnějších komerčních stanic (TV Nova, Prima family) byl zákonem určený prostor pro reklamu také značně zaplněn.

Stoprocentní naplněnosti dosáhla v září TV Nova (jejíž reklamní prostor byl také díky letním balíčkům zaplněný už v průběhu léta) a rovněž sportovní kanál ČT Sport (ČT Sport a a ČT2 jsou jedinými kanály, na kterých může ČT vysílat klasickou spotovou reklamu). K 90% naplněnosti se v září přiblížila Prima family a na svou letošní nejvyšší hodnotu zaplněnosti reklamního prostoru se ve stejném měsíci dostala i TV Barrandov (75 %).

Využití zákonného limitu pro reklamní vysílání, 2012

Zdroj: ATO-Mediaresearch

TV Nova se proto v reakci na vysokou vyprodanost rozhodla od listopadu zavést index u vybraných pořadů, v jejichž blocích se cena za reklamu zvyšuje. „Naše cenová politika zohledňuje zvýšený zájem o televizní reklamu v podzimních měsících,” zdůvodnil obchodní ředitel TV Nova Jan Vlček.

Týká se to pořadů Gympl s (r)učením omezeným, Helena, nedělní večerní filmové nabídky a exkluzivního spotu v době vysílání zpravodajské relace Televizní noviny. Zavedení indexu znamená zvýšení ceny reklamních spotů vysílaných v reklamních blocích u těchto pořadů. S výjimkou Televizních novin, kde je navýšení vyšší, jde o 10% cenový nárůst.

Indexy vybraných reklamních bloků se v ceníku TV Nova objevovaly už dříve, ale v případě včasné specifikace nebyly aplikovány. Tuto možnost listopadový ceník nenabízí.

Nova upravovala své ceny za reklamu už na začátku září. Tehdy šlo ale o celkové zvýšení referenčního CPP, nikoli jednotlivých vybraných reklamních bloků.

-mav-