ČT měří veřejnou službu, pomáhají TNS a Media Tenor

středa, 28. listopadu 2012, 13:28 Aktuality MediaGuru

Projekt měření veřejné služby představila na středečním setkání s novináři Česká televize. Pro Českou televizi má být hlavním nástrojem vyhodnocování její úspěšnosti v intencích média veřejné služby. Vedle kvalitativních parametrů totiž zahrnuje i měřitelné kvantitativní prvky (např. sledovanost).

„V minulých letech jsme hodně soutěžili s komerčními televizemi ve sledovanosti. Sledovanost ale není zásadní parametr pro veřejnoprávní televizi,“ uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Na novém projektu měření spolupracují s ČT výzkumné agentury TNS Aisa (pro trackingový výzkum) a Media Tenor (pro obsahové analýzy). S Media Tenor byla prodloužena smlouva na další dva roky, TNS Aisa vyšla vítězně z nedávného výběrového řízení, informovala vedoucí výzkumu ČT Renata Týmová.

První rok, který bude podle nového měření hodnocen, bude rok 2013. Už v současnosti se ale rozbíhá trackingový výzkum.

Základním stavebním kamenem nového hodnotícího projektu jsou indikátory, vycházející ze tří okruhů:

1) Z měřitelného chování diváků a měřitelných postojů veřejnosti. Odrážejí jak sledovanost pořadů z elektronického měření ATO, tak z denního kontinuálního výzkumu ČT, orientujícího se na měření veřejné hodnoty. Nově se k nim přidává trackingový výzkum, což je pravidelný výzkum ČT s půlroční periodicitou, který sjednocuje a nahrazuje dřívější externí výzkumy realizované ČT.

2) Z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT – jde o kvalitativní rozbory různých oblastí vysílání ČT, zahrnuje také obsahové analýzy.

3) Z tzv. tvrdých dat – opírající se o databázi odvysílaných pořadů . např. počet premiér, repríz, pořady vlastní tvorby atp.

Uvedené indikátory mají být použity pro hodnocení obecných cílů média veřejné služby (např. podpora vzdělanosti, informovanost občanů, rozvoj demokracie a občanské společnosti atp.), pro hodnocení požadavků na uspokojování potřeb a přání různých diváckých skupin a pro hodnocení úrovně vysílání veřejné služby pomocí metodiky RQI. R-Q-I (reach-quality-impact) vyjadřuje zásah pořadů a žánrů v populaci i v jednotlivých diváckých skupinách, kvalitě žánrů a dopadu pořadů na diváckou obec.

Tři typy hodnocení veřejné služby a použité typy indikátorů

-mav-