Soukup: Tradiční služby mediální agentury k růstu nestačí

čtvrtek, 15. listopadu 2012, 10:16 Marketing, Reklama MediaGuru

Mediální agentury si nemohou vystačit se svými tradičními službami, myslí si majitel agentury Médea Jaromír Soukup.

Pokles reklamních investic v letošním roce představuje u mediální agentury Médea 5 %, uvedl na konferenci Forum Media majitel agentury Jaromír Soukup s tím, že investiční aktivita se vyvíjí v souvislosti s ekonomickým vývojem. Příští rok pravděpodobně k ekonomickému zlepšení nedojde, a proto podle Jaromíra Soukupa nelze očekávat růst ani v roce 2013. Do budoucna očekává „dramatický“ růst podílu digitální reklamy a v dlouhodobějším horizontu věří i v renesanci tištěných médií.

Tradiční služby mediální agentury spočívající pouze v plánování nejsou podle Soukupa dostatečné a jejich marže se snižují. „Počet služeb, které agentura má, byl v přímé souvislosti s poklesem marží. Proto jsme začali rozvíjet doprovodné marketingové služby – PR, výzkumné služby, produkce spotů,“ přiblížil Soukup s tím, že Médeu považuje za rozvíjející se firmu, i když „s obtížemi“. „Z hlediska zisků dobře už bylo,“ uvedl.

Pokud jde o jeho aktivity na mediálním trhu (vlastnictví TV Barrandov, vydavatelství Empresa Media) a případné kolize s klientskými zájmy, vysvětlil, že se k vlastnictví médií přihlásil. „Rozhodl jsem se to udělat zcela transparentně. Médea žádné lepší podmínky než jiné agentury nemá, paradoxně Médea má podmínky horší než ostatní agentury. Nedomnívám, že by došlo k ohrožení trhu,“ zmínil.

Ohledně aktivit spjatých s měřením TV sledovanosti se Soukup k jeho budoucnosti blíže nevyjádřil, stejně jako k otázce, zda Empresa Media bude v příštím roce vydávat deník.

-mav-

Foto: Forum Media