RRTV má výhrady k volebnímu vysílání ČT

středa, 19. prosince 2012, 08:47 Aktuality MediaGuru

Na základě zpracovaných analýz monitoringu televizního a rozhlasového vysílání před a v průběhu krajských a senátních voleb, které se uskutečnily v říjnu tohoto roku, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve třech záležitostech vyžádat od České televize podání vysvětlení. Česká televize bude povinna vysvětlit Radě odchylky mezi výsledky výzkumu volebního modelu, na jehož základě byli zváni hosté do pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, a skutečnými volebními výsledky. Rada vyjádřila názor, že v důsledku těchto odchylek byly některé politické subjekty značně znevýhodněny.

Další podání vysvětlení požaduje Rada rovněž k pořadu Otázky Václava Moravce Speciál, resp. k jeho koncepci. Na základě monitoringu lze usuzovat, že komunikace se zástupci veřejnosti, kteří se účastnili přenosů, nebyla spontánní, ale že probíhala podle předem připraveného scénáře. Moderátor předem věděl, kdo z publika dostane možnost položit hostům dotaz a rovněž jaký dotaz padne, a to s cílem vyvolání debaty ke konkrétnímu tématu. Divákovi ovšem tato „nahranost“ nebyla známa.

Rada take žádá vysvětlení ke koncepci předvolebního pořadu Politické spektrum. V něm dostali zcela redakčně nekorigovaný prostor pro vyjádření zástupci jednotlivých kandidujících subjektů. Ti získaný mediální prostor v mnohých případech využili jako možnost propagace formou ne nepodobné reklamním spotům.

Monitoring zpravodajské relace Zprávy FTV Prima odhalil ve sledovaném období čtyři příspěvky, jejichž zpracováním se provozovatel mohl dopustit porušení ustanovení zákona, které ukládá provozovateli, aby ve zpravodajských pořadech dbal zásad objektivity a vyváženosti. Ve vysílání programu Nova, resp. v relaci Televizní noviny byly zjištěny dva příspěvky, u nichž existuje podezření na porušení stejného zákonného ustanovení.

-mav-