Spotřebitelské trendy pro rok 2013

úterý, 11. prosince 2012, 07:30 Marketing MediaGuru

I napřesrok budou zákazníci pokračovat v ekonomicky střízlivém chování. Ukázaly to výsledky průzkumu mezi spotřebiteli i světovými firmami.

Co se zákaznického chování týče, nelze od příštího roku očekávat výraznější změny. Ekonomickou střídmost jako globální spotřebitelský trend číslo jedna předvídá britská společnost Future Foundation na základě průzkumu, který provedla mezi světovými zadavateli i samotnými spotřebiteli.

A odpovědi respondentů naznačily i další trendy, které budou určovat vývoj příštího roku.

Recese, v lepším případě stagnace, většiny světových ekonomik způsobí, že úsporám uvyklí zákazníci budou pokračovat v současném nákupním chování. Přesto se však nevzdají drobných radostí, jejichž nákup ale bude mnohem více než doposud výsledkem důkladného přednákupního zkoumání.

Více společností než letos (telefonní operátoři, pojišťovny, energetické firmy) má v plánu přijít s nabídkou produktů, které nebudou vázány dlouhodobou smlouvou.

Mezi spotřebiteli navíc vrůstá počet osob, které pod vlivem současné hospodářské situace, ale také rad o životním stylu a vzrůstají regulace, preferují střídmý životní styl. Tento trend příští rok ovlivní objem i strukturu prodaného zboží. Očekává se, že zákazníci budou preferovat levnější verze značkových produktů.

Nad repositioningem či rozšířením značky o nové produktové řady se tak v roce 2013 bude muset zamyslet více světových značek. Nadále také poroste počet spotřebitelů, kteří při svých volnočasových aktivitách zůstanou doma.

Více než polovina dotázaných uvedla, že v současnosti častěji nakupují lokální produkty. Tento směr je přitom zjevný téměř ve všech západních zemích a v příštím roce bude mít zjevně vzestupnou tendenci. Ochrana místních výrobců na úkor jednotného trhu se oproti předchozím letům objevuje častěji i v programech politických stran napříč EU.

Možnosti efektivního sběru informací, které poskytují mobilní telefony a další zařízení neustále připojená k internetu, prohloubí individuální přístup ke spotřebiteli. Značky jej při komunikaci využijí především k tvorbě dostatečně zajímavého obsahu, který bude mít za cíl odvést zákazníka od diskuzí o ceně produktu a výhodnosti samotného nákupu.

-lmr-