Marketingové zkratky...když UCD nestojí na HIPPO ale CX

čtvrtek, 21. února 2013, 08:00 Internet & Mobil, Marketing MediaGuru

Zkratky internetových marketérů mají své zvlášnosti: např. PR neznamená public relations a CLV nejsou city lighty.

Angličtinou tvořený marketingový žargon je někdy matoucí i pro samotné pracovníky propagačních a komunikačních oddělení. Obzvláště pak u nejrychleji se rozšiřující oblasti marketingu. Následující abecední seznam padesáti nejpoužívanějších online marketingových zkratek a akronym jsme proto rozšířili o jejich anglický význam. Máte chuť se otestovat?

AIDA - Attention, Interest, Desire, Action
AR - Augmented reality

CLV - Customer lifetime value
CPA - Cost per acquisition/action
CPC - Cost per click
CPL - Cost per lead
CPM/CPT - Cost per thousand
CPV/PPV - Cost per view
CR - Conversion rate
CTR - Click-through rate
CX - Customer experience

ECPM - Effective CPM (případně též ECPT)
EPC - Earnings per click
EPM/EPT - Earnings per thousand

FB - Facebook

HIPPO - Highest paid person's opinion

IM - Instant Messaging
IP - Intellectual property

KPI - Key performance indicator

LTV - Lifetime value

PPC - Pay per click
PPL - Pay per lead
PPV - Pay per view
PR - Page Rank
PV - Page Views

QA - Quality assurance
QRC - Quick response code

ROI - Return on investment
RON - Run of network
ROS - Run of site
RT - Retweet
RTB - Real time bidding
RTD - Real time data

SEM - Search engine marketing
SEO - Search engine optimisation
SERP - Search engine results page
SM - Social media
SMM - Social media marketing
SMO - Social media optimisation
SMP - Social media platform
SOV - Share of voice

UCD - User-centric design
UGC - User-generated content
UI - User interface
USP - Unique selling proposition
UV - Unique visitor
UX - User experience

VM - Viral marketing
VOD - Video on demand

WOMM - Word of mouth marketing

-lmr-

Foto: Photospin