Počet tabletů a smartphonů se má do 2015 zdvojnásobit

pondělí, 11. února 2013, 11:32 Aktuality MediaGuru

Agentura ZenithOptimedia provedla výzkum v 19 zemích zemích světa, který sledoval rozšíření tří nových mediálních technologií, a to smartphonů, tabletů a IPTV za poslední dva roky. Součástí studie je rovněž predikce jejich rozšíření do roku 2015.

Penetrace používání nových mediálních technologií v 19 sledovaných zemích v %


2011

2012

2013

2014

2015

Smartphony

12,3

35,5

46,6

56,5

71,7

Tablety

2,9

4,7

7,2

10,0

13,0

IPTV (televize přes internetový protokol)

5,5

6,6

7,5

8,2

9,0

Nejrozšířenější jsou ve světě smartphony, jejichž průměrná penetrace ve sledovaných zemích činila v roce 2012 36 %. V jednotlivých zemích jsou však velké rozdíly. Nejvíce chytré telefony používají Švédové (penetrace v roce 2012 byla 73 %), naopak nejméně obyvatelé Brazílie (penetrace v roce 2012 byla 18 %). Pro všechny trhy platí, že rozšíření chytrých telefonů na všech sledovaných trzích prudce roste a jejich penetrace by se měla do roku 2015 zdvojnásobit na 72 %. 

„V České republice je v současné době dle našich odhadů penetrace chytrých telefonů na úrovni 31–33 % a jejich razantní rozšíření předpokládáme i v nejbližších letech. V roce 2015 by jejich penetrace měla být na 55–60 %,“ říká Michal Šeda, ředitel výzkumu mediální agentury ZenithOptimedia Prague.

Průměrné rozšíření tabletů bylo v roce 2012 v 19 sledovaných zemích 5%, ale v Austrálii, Francii, Irsku, Nizozemsku a USA překročilo 15 %. Do roku 2015 ZenithOptimedia předpovídá, že se průměrná penetrace ve sledovaných zemích dostane na úroveň 13 %.

Nejpomaleji roste IPTV (televize přes internetový protokol). ZenithOptimedia očekává, že její průměrná penetrace v 19 sledovaných zemích mezi lety 2012 a 2015 poroste o 36 %, ze současných 6,6 % na 9 %.

Pořadí penetrace nových mediálních technologií

Zdroj dat: ZenithOptimedia

-mav-