IKO Cable nabízí nové TV, např. English Club TV

čtvrtek, 21. března 2013, 08:33 Aktuality MediaGuru

Mediální společnost IKO Cable CZ/SK provozovatel TV kanálů Film+, Fishing&Hunting a distributor kanálů z portfolia mediální společnosti Viacom, rozšířila svou nabídku o TV kanál English Club TV (ECTV) a ruskojazyčné kanály Channel 1 Russia, dětský kanál Karusel a kanály pod hlavičkou projektu Digital TV Family (DTF) – Dom Kino, Muzika, Vremja a Telekafe.

„Cítíme silný divácký potenciál, neboť znalost cizích jazyků je jedno z klíčových hledisek, nejen při výběru povolání, ale také patří do základních potřeb moderního člověka.“ uvádí Erika Luzsicza, managing director IKO Cable

English Club TV byl zpuštěn v roce 2008, vysílá nepřetržitě 24 hodin a sedm dní v týdnu, produkuje a vysílá kombinaci vzdělávacího a zábavného obsahu věnovaného vzdělávání v anglickém jazyce.

Na zařazení kanálů ECTV a Channel 1 Russia do distribučního portfolia IKO Cable, zareagoval operátor Telefonica O2, který oba kanály zařadil do své nabídky vysílaných kanálů v rámci O2TV a od 15. 3. 2012 tyto kanály nabízí svým předplatitelům.

-mav-