Nižší cena a agresivní kampaň prodej Týdne nezvedá

úterý, 12. března 2013, 08:15 Tisk MediaGuru

Celkový prodaný náklad týdeníku Týden přesáhl v lednu 40 tisíc výtisků, což je podobná úroveň jako loni na podzim.

Snížení prodejní ceny o 10 korun z původních 40 Kč, ke kterému došlo od začátku letošního roku, a silná marketingová kampaň, se příliš nepromítly do růstu prodaného nákladu týdeníku Týden. Ukazují to lednová data ABC ČR, podle nichž průměrný prodej Týdne dosáhl 42 040 výtisků. To je podobná úroveň, na které se prodej Týdne pohyboval před zlevněním v průběhu podzimu (září až prosinec 2012 – průměrný prodej 41 tis. výtisků). Za celý loňský rok pak průměrný prodaný náklad zpravodajského týdeníku dosáhl více než 41 tis. výtisků.

Silná televizní podpora značky Týden, do které jen v lednu Empresa Media vložila podle hrubých ceníkových cen 4 mil. Kč, společně s nižší prodejní cenou, tak nepřinesla výrazný efekt v navýšení prodaného nákladu, spíše zachování prodejní hladiny na loňské úrovni. Částečně pomohla ve volném prodeji, i když ani v tomto případě nejde o výrazné navýšení. Průměrný pultový prodej Týdne dosáhl v lednu cca 20 tis. výtisků a oproti loňskému celoročnímu průměru se zvedl o cca 2 tis. kusů. Například ale v loňském září (před snížením ceny) prodal Týden ve volném prodeji více než 20 200 kusů.

Vývoj prodaného nákladu časopisu Týden, IX/2012 - I/2013, v ks

Zdroj: ABC ČR

Týden zahájil svou kampaň, ve které komunikoval podstatné snížení prodejní ceny a vymezil se vůči deníkům, na začátku ledna 2013. Kampaň se stále na obrazovkách objevuje a se sloganem „Noviny už nepotřebujete, denně je tu Týden.cz,” nabádá čtenáře k nákupu zpravodajského týdeníku a k návštěvě online deníku Týden.cz. Vzkaz „Nečtěte deníky, už je nepotřebujete” se navíc objevil i na titulní straně prvního letošního vydání Týdne.

Výraznou změnu prodejní ceny aplikovala společnost Empresa Media v průběhu loňského podzimu také u společenského týdeníku Instinkt, kde snížení prodejní ceny o 12 Kč na 20 Kč přineslo navýšení prodaného nákladu z dřívějších 23 tis. na cca 33 tisíc výtisků. V datech za leden 2013 se ale prodaný náklad Instinktu snížil pod hranici 30 tis. výtisků (27 179 ks). Podle monitoringu investic nebyla značka Instinkt v průběhu ledna podporována televizní reklamou.

-mav-