Reklamní podíly na TV trhu se v únoru nezměnily

pátek, 08. března 2013, 16:44 TV MediaGuru

Většina komerční komunikace se na televizním trhu i v únoru odehrávala na obrazovkách skupiny Prima.

Podíl televizních skupin podle reklamních TRPs zůstal i v únoru podobný lednovému výsledku. Skupina Prima zaznamenala i v letošním druhém měsíci nejvyšší podíl na televizním trhu podle objemu reklamních TRPs. Oproti lednu se tak situace v rozložení reklamní komunikace na tuzemských komerčních televizích příliš nezměnila – došlo jen k mírnému posunu (Nova Group +2 procentní body, Prima Group -1 procentní bod). 

Podíl TRPs, D15+, únor 2013

Zdroj: Admosphere, přepočítáno na 30vteřinové spoty

V meziročním srovnání narostl objem TRPs na obrazovkách skupiny Prima oproti stejnému měsíci v loňském roce o 16 procentních bodů, což v zásadě odpovídá meziročnímu snížení objemu Nova Group.

Nerovnoměrné vytížení reklamního prostoru na obou komerčních skupinách je způsobeno letošní cenovou politikou skupiny Nova, na kterou v průběhu prvních dvou letošních měsíců nepřistoupili všichni zadavatelé. Mateřská společnost CME při příležitosti konferenčního hovoru k hospodářským výsledkům v minulém týdnu sdělila, že k začátku března se skupina Nova blížila k uzavření 50 % plánovaných investic.  

-mav-