Objem printu byl podhodnocen, Admosphere data opraví

pátek, 26. dubna 2013, 12:17 Tisk MediaGuru

Společnost Admosphere opraví monitoring tiskové reklamy za loňský rok, data za rok 2012 byla podhodnocená.

Společnost Admosphere, která se zabývá monitoringem objemu inzerce, oznámila, že loňská data za tiskovou reklamu byla podhodnocená. Stalo se tak u kampaní v regionálně mutujících titulech. Admosphere odhaduje, že po přecenění dat je očekáván nárůst tisku za rok 2012 asi o 3 %. Data v opravené podobě budou klientům k dispozici nejpozději v pátek 3.5.2013.

„Problém v systému neměl vliv na kódování (kategorie, zadavatel, značka…), počty či plochu inzerce ani na rozřazení inzerce do regionů (regionální/celostátní). Ihned po zjištění chyby jsme ji opravili v produkčním systému, takže všechna data za rok 2013 jsou v pořádku. Zároveň jsme nastavili dodatečné supervizní procesy, které na denní bázi zajišťují eliminaci podobných nevyžádaných jevů spojených s ceněním inzerce. Nyní zbývá opravit tisková data produkovaná v roce 2012,“ uvedl ředitel společnosti Karel Honzl.

Podle informací MediaGuru.cz z oprav dat za rok 2013 vyšlo najevo, že chybou v systému byl nejvíce postižen deník Blesk. Např. za únor 2012 má v datech veškerá inzerce deníku Blesk ceníkovou hodnotu 143 mil. Kč, přičemž po přecenění má hodnotu 198 mil. Kč (tj.  navýšení o 38 %). Na ostatní tituly měla chyba vliv menší. Ve stejném měsíci v deníku Právo se přepočtením cena inzerce zvýšila o 200 tisíc Kč (tj. 0,54 %) a v denících VLP o 34 tisíc (tj. 0,02 %).

-mav-