2030: Zaměstnanci budou vnímat sami sebe jako značky

úterý, 21. května 2013, 17:01 Marketing MediaGuru

Společnost Esselte si zadala studii Budoucnost práce, která poukazuje na zásadní změny, jimž se zaměstnanci i firmy budou muset přizpůsobit.

Studie Budoucnost práce, zadaná společností Esselte u příležitosti 100. výročí od jejího založení, se zabývá současným a budoucím světem práce a poukazuje na zásadní změny, jimž se zaměstnanci i firmy budou muset přizpůsobit. Autoři dokumentu Richard Watson a Andrew Crosthwaite ze společnosti Futures House Europe zkoumají některé z klíčových faktorů přinášejících změny ve způsobu práce a manažerských zvyklostech a důvody, proč se tyto vlivy zrychlují.

Závěry zprávy celkově naznačují, že model tradiční kanceláře končí a bude zachován pouze tam, kde hraje velkou roli bezpečnost nebo osobní kontakt. Podobně se v budoucnu bude muset změnit struktura práce tak, aby přístup k informacím a jejich získávání byly mnohem jednodušší a rychlejší. Z nás všech se stanou mobilní pracovníci a kancelář bude spíše jakýmsi proměnlivým střediskem či místem setkávání. Na poradu budete místo sebe posílat hologram a vaše kancelář nebude mít stálou adresu. Bude to plně vybavená, „vysouvací“ kancelář, která se bude objevovat dle potřeby v kterémkoli městě či zemi, jak bude zrovna vyžadovat konkrétní projekt. Budeme pracovat ve společných týmech s kolegy i zákazníky a jako firmy se spojovat s podobně uvažujícími organizacemi, abychom získali vzájemné strategické výhody.

„Zjistili jsme, že v důsledku používání internetu a nových technologií, obrovského nárůstu mobilní práce, práce z domova a částečných úvazků a dnešní kultury ‚vždy na příjmu‘ většina lidí tráví více času prací než spánkem. Do roku 2015 bude mobilních 40 % všech pracujících. Je to proto, že práce už není tam, kde je kancelář, ale pro mobilní pracovníky je práce tam, kde se právě nacházejí – v autě, doma, v kavárně, na letišti, u zákazníka nebo dokonce na dovolené. Jde jen o jednu z oblastí, která bude mít podle naší zprávy velký vliv na to, jak pracujeme,“ vysvětluje Richard Watson.

Výběr závěrů studie

Pracovní síla stárne. V roce 2050 budou lidé nad 65 let představovat kolem 50 % pracující populace v Evropě. Státy budou muset nechávat (nebo nutit) lidi pracovat déle.

Nárůst částečných úvazků. Pracovní místa na částečný úvazek nyní tvoří 20 – 25 % všech pracovních míst v Evropě – jde o důsledek stárnoucí pracovní síly, zaměstnávání žen a snižování nákladů firmami, které zaměstnávají část pracovníků na kratší smlouvy

Generace Y. Vyznají se v technologiích více než kterákoliv jiná generace, ale mají velmi odlišné hodnoty, ambice a přístup k práci než jejich předchůdci. V roce 2020 budou muset být firmy multigenerační, multikulturní a schopné přizpůsobit se lidem, kteří budou chtít zůstat v zaměstnání/brát si neplacené volno nebo prodlužovat svou kariéru donekonečna.

Generační propast. Příslušníci generace Y se domnívají, že vrcholoví manažeři jim nerozumí a používají autoritativní způsob řízení a kontroly. Chtějí pracovat ve skupinách založených na společném řízení a týmové spolupráci pro firmy, které se zabývají něčím, čemu věří. Rozdílné generace musejí úžeji spolupracovat a vzájemně se respektovat

Pohlaví. Obrovský ekonomický dopad vyšší zaměstnanosti žen, zejména na vedoucích pozicích. Odstranění propasti mezi zaměstnaností mužů a žen by zvýšilo HDP v USA o 9 %, v eurozóně o 13 % a v Japonsku o 16 % (Goldman Sachs). Mezi 500 největšími firmami dle časopisu Fortune mají společnosti se třemi nebo více ženami ve vedení o 46 % větší návratnost investic než firmy, které ve vedení nemají žádnou ženu.

Mobilní práce. Díky novým technologiím bude 1,3 miliardy (neboli 40 %) pracovníků v roce 2015 mobilních. Dnešní mobilní pracovníci nosí u sebe v průměru 3,5 mobilních zařízení, ale v budoucnu může jít jen o jeden přístroj, protože úložným systémem a virtuálním střediskem pro všechny mobilní, částečně strukturované pracovníky firmy se stává tzv. Cloud. Mobilní pracovníci často plní několik úkolů najednou a pracují více hodin. Čtvrtina z nich tvrdí, že týdně pracují 15 - 20 hodin navíc, protože jim to technologie umožňují (nebo je k tomu nutí). S tím, jak dochází k rozvolňování hranic mezi pracovním a soukromým životem, pracuje asi 35 % lidí i o víkendech – většinou bez odměny – což může vést ke stresu a vyhoření.

Zabezpečení informací. Organizace budoucnosti budou proměnlivější, s menším počtem zaměstnanců na plný úvazek. Talent bude importován dle potřeby a koordinátoři budou sestavovat nejvhodnější týmy pro určité projekty z vnitřních i vnějších zdrojů a spojovat je a jejich vybavení. Všichni budou mít své vlastní přístroje a možnost pracovat z domova, což bude vytvářet obrovský tlak na bezpečnost a ukládání/získávání dat.

Odkud budou pocházet nové talenty? Celosvětový nedostatek kvalifikovaných pracovníků znamená, že k udržení hospodářského růstu budou Spojené státy do roku 2030 potřebovat doplnit svou odbornou základnu o 25 milionů pracovníků a západní Evropa o více než 45 milionů. Zaměstnanci budou sami sebe vnímat jako „značky“, jejichž marketing mají plně pod kontrolou. „Portfoliová kariéra“, jak ji předjímal Charles Handy, bude zcela běžná.

Společnost Esselte je světovým výrobcem kancelářských potřeb, s ročními tržbami přes jednu miliardu dolarů a dceřinými společnostmi ve 29 zemích. „Studie poukazuje na to, že inovace, spolupráce a efektivnější organizace práce musí být pevnou součástí firmy a vedení firmy je musí prosazovat a investovat do nich,“ uvedl Martin Kůla (na fotografii), viceprezident pro marketing společnosti Esselte.

-mav-