Ekonomika: pokles průmyslu, stavebnictví a vývozu

úterý, 07. května 2013, 14:10 Aktuality MediaGuru

Přinášíme stručný souhrn základních výsledků v ekonomických odvětvích stavebnictví, průmyslu a exportu / importu, kterých podle ČSÚ dosáhl v březnu 2013. Výsledky byly zveřejněny 7. května.

Průmyslová výroba nižší

Průmyslová produkce v březnu 2013 meziročně reálně klesla o 6,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel (-2,8 procentního bodu, pokles o 15,4 %), výroba pryžových a plastových výrobků (-0,6 p.b., pokles o 8,9 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (-0,5 p.b., pokles o 13,5 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny (+0,4 procentního bodu, růst o 2,5 %).

Stavebnictví klesá

Stavební produkce v březnu 2013 klesla meziročně o 20,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 19,0 %. Ke špatnému výsledku v březnu 2013 přispělo také nepříznivé počasí (v březnu 2013 byla průměrná teplota o 6 °C nižší proti březnu 2012), které omezilo práce na některých stavbách.

Vývoz klesl více než dovoz

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v březnu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 7,1 % (19,9 mld. Kč) a dovoz o 6,5 % (15,7 mld. Kč). Obchodní bilance skončila aktivem 32,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 4,1 mld. Kč nižší. Vývoz společností sídlících v České republice klesl o 5,6 % (12,1 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl nižší o 12,1 % (7,7 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 7,1 % (14,5 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 3,4 % (1,3 mld. Kč).

Zdroj: ČSÚ

-mav-