RRTV začíná pokutovat příliš hlasité TV reklamy

úterý, 28. května 2013, 10:47 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) bude od června dohlížet na to, aby vysílání reklamních sdělení na českých televizích bylo v souladu s vyhláškou o zvukové složce reklamy a s novelou Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vyhláška stanovuje provozovateli televizního vysílání zajistit, aby zvuková složka jím vysílaných reklam, teleshoppingu a označení sponzora vyhovovala požadavkům Doporučení Evropské vysílací unie EBU-R 128.

V případě porušení stanovených parametrů hlasitosti vyhláškou hrozí televizím pokuty ve výši od 10 tisíc Kč do 5 milionů Kč.

K novelizaci zákona došlo už loni v listopadu, Rada pro vysílání ale ponechala televizním provozovatelům šestiměsíční lhůtu na to, aby se na nové podmínky připravily. K monitoringu hlasitosti reklamy bude RRTV využívat software, jehož pořízení přišlo na 8 tisíc euro.

Vyhláška se týká jen televizních provozovatelů, na rádia se nevztahuje. Podle předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřiny Kalistové si na rozdíl od televize na hlasitost rádiové reklamy nikdo z posluchačů nestěžoval. „Nevidíme žádný důvod, proč připravovat právní úpravu pro problém, který neexistuje,“ uvedla.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dosud neměla žádný nástroj, kterým by mohla úroveň hlasitosti reklamy na televizních obrazovkách regulovat. Proto se obrátila na sněmovní volební výbor s žádostí o její začlenění do legislativy.

Zástupce komerční TV Prima Patrik Slavík vysvětlil, že televize si svévolně hlasitost reklamy neupravovaly. Reklamní sdělení musely podle platných předpisů vysílat tak, jak byla vyrobena. 

-mav-