Pokles prodeje tisku snížil obrat PNS o 13 %

úterý, 25. června 2013, 17:50 Aktuality MediaGuru

První novinová společnost (PNS), největší tuzemský distributor tisku, dosáhla v loňském roce konsolidovaných výnosů ve výši 4,19 mld. Kč. Čistý obrat holdingu poklesl meziročně o 12,6 %. Dosažený konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním (EBIT) dosáhl 72,99 mil. Kč, tj. meziroční pokles o 43 %.

„Tento pokles byl očekávaný, neboť se počítalo s poklesem prodejů tisku, který odpovídá celosvětovému trendu, tak i s pokračujícím poklesem prodejů elektronických médií. Výrazný negativní vliv mělo i navýšení sazby DPH na tiskoviny,“ zdůvodnila v oficiálním oznámení PNS.

Valná hromada schválila výplatu dividendy akcionářům za rok 2012 ve výši 11 Kč na akcii. Celkem tak bude vyplaceno 62,1 mil. Kč (před zdaněním).

Nejvýznamnější událostí roku 2012 byly pro PNS pokračující organizační změny. Společnost PNS Grosso převzala činnost několika dceřiných společností, činnost R.E.T., s.r.o. byla transformována do závodu Olomouc. Důvodem jsou nejen úspory v návaznosti na neustále se snižující prodeje tiskového zboží, ale i distribuční hledisko. Reorganizace společnosti bude pokračovat i v následujících letech. Konečná podoba struktury společnosti by měla být vytvořena do konce roku 2014.

„V roce 2012 přišel čas nových aktivit a tržeb. Jde zejména o projekt prodeje doplňkového zboží a dále také distribuce elektronických médií či technologie váhových systémů," komentoval uplynulý rok generální ředitel společnosti Radomil Juda. I přes hledání nových možností bude ale pro PNS tisk stále hlavním smyslem podnikání.

Na post člena představenstva na úterní valné hromadě rezignoval Roman Breitenfelner, na svých postech pak dále zůstávají Radomil Juda (předseda představenstva) a Pavel Borovka (místopředseda představenstva), kteří byli schváleni opětovně, protože jim uplynulo funkční období.

Dozorčí rada společnosti také doznala změn – opětovně byli zvoleni Karl Hans Arnold, Leonhard Steger, a Eckart Bollmann, protože jim uplynulo funkční období. Po rezignaci Floriana Felse a Josefa Havelky pak byli nově za členy dozorčí rady zvoleni Agnieszka Dolezych a Mark Dekan. Šestým členem dozorčí rady i nadále zůstává Gunther Plank

Holding PNS od 1.7.2012 tvoří společnost První novinové společnosti a.s. a její dceřiná společnost PNS Grosso s.r.o. Hlavními akcionáři PNS byly k 31. prosinci 2012 Ringier Axel Springer Media AG (27,02 %), MAFRA, a.s. (26,27 %), HKM Beteiligungs GmbH (26,00 %), Bauer Media v.o.s. (11,24 %) a Sanoma Media Praha s.r.o. (9,00 %).

-mav-