ÚOHS zastavil řízení s ATO kvůli tendru na měření

středa, 05. června 2013, 19:19 TV MediaGuru

Antimonopolní úřad zastavil správní řízení s ATO. V tendru na měření TV sledovanosti podle ÚOHS nepochybila.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal v pondělí  3. června 2013 rozhodnutí, kterým zastavil správní řízení vedené s Asociací televizních organizací (ATO) ve věci veřejné zakázky na projekt elektronického měření televizní sledovanosti. Úřad přezkoumal postup veřejné zakázky a nezjistil důvody pro uložení sankce, oznámila ve středu Asociace televizních organizací.

Výběrové řízení na nového realizátora peoplemetrového měření bylo vyhlášeno v roce 2011. Na základě podnětu anonymního stěžovatele zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se zadavatelem ATO správní řízení, které nyní svým rozhodnutím zastavil. Řízení bylo vedeno pro podezření z nedodržení zákonného postupu při zadávání veřejné zakázky s následným uzavřením kontraktu.

S průběhem výběrového řízení na měření sledovanosti v letech 2013-2017 nesouhlasila TV Nova, která rozporovala vyřazení dvou uchazečů v tendru a navrhovala vypsání nového tendru. Výběrového řízení, z něhož vzešla vítězně agentura Mediaresearch, se účastnily celkem čtyři agentury: GfK Czech, AC Nielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch. V průběhu řízení vyřadila hodnotící komise ATO jednoho uchazeče pro výrazné překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny (TNS AISA), další  dva uchazeči byli vyřazeni pro formální nedostatky, a sice GfK Czech a AC Nielsen.

Výběrové řízení, které poprvé probíhalo podle zákona o zadávání veřejných zakázkách, rozdělilo českou televizní scénu a vedlo k odchodu TV Nova ze společné profesní asociace ATO. Nova loni s agenturou Médea založila sdružení SPMS, které si zadalo nový výzkum měření TV sledovanosti. Realizací pověřila agenturu AC Nielsen, která se účastnila i tendru ATO, ale z tendru byla vyřazena pro nekompletnost nabídky.

„Vítám rozhodnutí antimonopolního úřadu, které potvrdilo, že postup zvolený většinou členů ATO byl v souladu se zákonem a že už není sebemenších pochyb o průběhu a výsledku tendru na elektronické měření sledovanosti,“ komentoval prezident ATO a generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Rozhodnutí ÚOHS považujeme za zcela zřejmé potvrzení skutečnosti, že veřejná zakázka probíhala transparentně a přísně v souladu s platnými zákony. Zároveň věříme, že toto rozhodnutí zásadně přispěje ke zklidnění situace na trhu a všem subjektům vyšle signál, že tato jediná jednotná televizní měna je, byla a bude pevná, důvěryhodná a vysoce kvalitní," uvedl šéf výzkumu TV Prima Roman Mrázek.

Od roku 2014 však český televizní trh pravděpodobně čeká dvojí měření TV sledovanosti. Agentura AC Nielsen v minulém týdnu oznámila, že zahájila rekrutaci domácností do panelu pro měření TV sledovanosti.

-mav-