Media Pro Pictures se sloučila s CET 21

pondělí, 01. července 2013, 15:53 Aktuality MediaGuru

S účinností k 30. 6. 2013 došlo k fúzi společností  CET 21 a Media Pro Pictures, v jejímž důsledku MPP zaniká a nástupnickou společností se stává CET 21.

Dokončení fúze společností CET 21 a MPP s rozhodným dnem 1. 1. 2013 je završením formálního procesu, který byl zahájen letos v dubnu.

„Fúze CET 21 a MPP je dalším krokem v implementaci klíčové strategie CME ,One Content – Multiple Distribution‘ a jejím cílem je další zvýšení efektivity fungování celé skupiny a posílení schopnosti skupiny CET 21 vytvářet přidanou hodnotu,“ uvedla CET 21 v oficiálním oznámení.

Výsledkem výše uvedených procesů je zavedení unifikované struktury, která spojí všechny provozní operace v České republice pod jedno vedení.

Media Pro Pictures už součástí CET 21 byla, a to do roku 2010. V tomto roce ale došlo k vyčlenění výrobní divize z CET 21 a k navýšení základního kapitálu Media Pro Pictures na více než 360 mil. korun.

Media Pro Pictures je producentská společnost, která vyrábí pořady pro skupinu Nova a koprodukuje mezinárodní pořady – stojí za klíčovými pořady televize, např. seriály Ordinace v růžové zahradě, Ulice či show SuperStar. Stejně jako CET 21 je také Media Pro Pictures součástí skupiny Central European Media Enterprises, v Česku působí od roku 2007. V roce 2011 skončila ve ztrátě 21 mil. korun.

-mav-