Reklamní trhy v Evropě pokračují v poklesu

pátek, 19. července 2013, 10:11 Marketing, Reklama MediaGuru

Evropský reklamní trh byl v prvním čtvrtletí 2013 stále ovlivňován ekonomickými problémy.

Investice do nákupu reklamního prostoru v médiích ve vyspělých evropských zemích stále klesají. Vyplývá to ze souhrnné zprávy Adview Pulse od agentury Nielsen o vývoji inzertní aktivity v prvním letošním čtvrtletí. Evropský region jako jediný ze sledovaných vykázal nižší objem inzertních výdajů než jiné světové regiony.

V  prvním čtvrtletí 2013 došlo celosvětově na reklamních trzích v meziročním srovnání k nárůstu o 1,9 % na celkových 77 mld. USD. Podstatná část růst se ale týká Jižní Ameriky, zatímco největší reklamní trhy v Severní Americe a v Evropě buď stagnují (Severní Amerika 0 %), nebo klesají (v evropském regionu pokles o 4,4 %) – viz graf.

Vývoj reklamních investic ve světě %, 1Q/2013 vs. 1Q/2012

Jak ukazuje bližší pohled na aktivitu v jednotlivých evropských zemích, objem reklamních investic je značně ovlivňován ekonomickými problémy především v jižní Evropě. Nejvyšší meziroční pokles – téměř 20 % – připadá na Itálii. K hranici 10procentního poklesu se blíží Španělsko a Portugalsko. Mírně poklesl i silný německý trh (-4 %), naopak ve Velké Británii se investice meziročně zvýšily o 2 %.

Vývoj reklamních investic v Evropě %, 1Q/2013 vs. 1Q/2012

Nejsilnějším reklamním médiem stále zůstává televize (celkový podíl na reklamním trhu 59 %). Podle zprávy Adview Pulse se navíc nezdá, že by postavení televize jako mediatypu mělo být do budoucna výrazněji ohroženo. Přesto se ale i televize dotkl na reklamním trhu v Evropě pokles investic, a to o téměř 3 % ve srovnání s posledním čtvrtletím 2012. Objem tiskové reklamy se stále mírně snižuje jak v novinách (-2,8 %), tak v časopisech (-4,7 %). Naopak růst internetu pokračuje, v prvním čtvrtletí 2013 představoval 26 %.

Vývoj reklamních investic podle mediatypů, 1Q/2013 vs. 4Q/2012

Zdroj všech dat: Global Adview Pulse, Nielsen

-mav-