Active TV, Sport 5 a Radio Čas mají nové licence

čtvrtek, 22. srpna 2013, 14:13 Aktuality MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti TV CZ licenci k provozování televizního vysílání programu Active TV šířeného prostřednictvím družice. Jde o teleshoppingovou a reklamní televizi, která vysílá 24 hodin denně.

Další licenci získala společnost Sport 5, a to k provozování televizního vysílání programu Sport 5 šířeného prostřednictvím vysílačů a družice na území Prahy a Středočeského kraje.

Společnost Juke Box pak získala licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Čas.

-mav-