Audit ATO je hotový, výsledek zůstává neveřejný

pondělí, 23. září 2013, 13:39 Aktuality MediaGuru

Hloubkový audit, který na žádost TV Nova probíhal u zadavatele výzkumu televizního měření sledovanosti ATO a týkal se právě elektronického měření sledovanosti, byl uzavřen. Jeho výsledky ale nebudou zveřejňovány. Obě strany se předem dohodly, že výsledky se zveřejní pouze se souhlasem obou stran. Se zveřejněním ale nesouhlasí TV Nova.

Otázku zveřejnění výsledku otevřela na páteční konferenci Flema předsedkyně představenstva společnosti Mediaresearch Tereza Šimečková. Právě Mediaresearch dodává ATO výsledky sledovanosti. Naznačila pouze, že z výsledků auditu „má velkou radost“, detaily ale s odkazem na dohodu nesdělila.

Požadavek auditu na kvalitu elektronického měření vzešel z popudu TV Nova. Ta nesouhlasila s průběhem výběrového řízení na realizátora elektronického měření, ze kterého vzešel vítězně právě Mediaresearch. Nova také v důsledku konfliktu uvnitř ATO z profesní asociace vystoupila.

-mav-