ČRo svěří zakázku 4 mil.Kč na poplatky spořitelně

středa, 18. září 2013, 16:58 Aktuality MediaGuru

Český rozhlas bude při výběru koncesionářských poplatků spolupracovat s Českou spořitelnou. Klientům banky umožní úhradu pomocí elektronické faktury v přímém bankovnictví. Čtyřletá spolupráce by měla rozhlas přijít maximálně na čtyři miliony korun. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu a z Věstníku veřejných zakázek. Podobnou spolupráci chce rozhlas navázat i s dalšími bankami.

„Český rozhlas začal rozšířením platebních možností u České spořitelny s ohledem na dominantní podíl této banky na trhu ČR. Impulsem pro rozšíření platebních možností je zpřístupnit a ulehčit formu placení rozhlasového poplatku pro poplatníky, kteří se odklání od konzervativních platebních kanálů, jako je SIPO, složenka nebo platba bankovním převodem," řekl ČTK Ondřej Beran, ředitel odboru rozhlasových poplatků.

Rozhlas nyní zavedení nové služby připravuje, spuštění očekává nejpozději ke konci letošního roku. "Samotný zájem o tento platební způsob v horizontu čtyř let lze těžko předjímat," uvedl Beran, podle kterého má být přínosem mimo jiné celková úspora za výběr poplatků. "Vedlejším efektem, a to významným, je pravděpodobnost získání nových poplatníků," dodal.

Odměna pro Českou spořitelnu bude počítána jen podle skutečného využití služby. Objem čtyř milionů korun, uvedený ve věstníku, tak podle rozhlasu představuje odhadovaný stropový náklad za čtyři roky.

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem příjmů rozhlasu. Domácnosti jej ve výši 45 korun platí pouze za jeden přijímač, na rozdíl od podnikatelů nebo organizací, které platí za každé vlastněné nebo držené zařízení. Český rozhlas poplatky vybírá také prostřednictvím České pošty. V loňském roce představovaly celkové výnosy od poplatníků 1,95 miliardy korun při nákladech na výběr 115 milionů korun.

-čtk-