Evropský parlament bude mít kampaň i po volbách

středa, 18. září 2013, 10:05 Aktuality MediaGuru

Evropský parlament (EP) spustil 10. září oficiálně informační kampaň před volbami do Evropského parlamentu, které se konají mezi 22. a 25. květnem 2014. Kampaň poběží poprvé i po volbách samotných – vrcholit bude zvolením předsedy Evropské komise novým Parlamentem.

V pořadí již osmé volby budou mít za úkol především přilákat voliče. Voličská účast u voleb do Evropského parlament totiž neustále klesá: od roku 1979, kdy voličská účast dosahovala 62 %, klesla u posledních voleb v roce 2009 na 43 %. Podle Othmara Karase, místopředseda EP pro komunikaci a informace, bude v kampani kladen důraz na přidanou hodnotu Evropské unie.

Kampaň bude rozložena do čtyř fází. První fáze, která probíhá od září, používá heslo „Jednat. Ovlivňovat. Rozhodovat.“ Cílem této fáze je představit nové pravomoci Evropského parlamentu a jejich důsledky pro občany žijící v EU.

Druhá fáze, jež poběží mezi říjnem a únorem 2014, vyzdvihne v sérii interaktivních událostí v evropských městech pětici klíčových témat – ekonomiku, zaměstnanost, kvalitu života, finance a EU ve světě.

Třetí fáze, která začne v únoru, se zaměří na konání voleb samotných. Data 22. – 25. května budou přidána k logu.

Po volbách se konečná fáze zaměří na nově zvolený Evropský parlament, volbu nového předsedy Evropské komise novým Parlamentem a uvedení do funkce nové Komise.

Rozpočet celoevropské kampaně dosahuje výše 16 milionů eur, tj. přibližně 412 milionů korun. Kampaň zajišťuje belgická pobočka reklamní agentury Ogilvy.

-kch-