Jiří Žižka zakládá Motivate na interní branding

neděle, 29. září 2013, 20:47 Aktuality MediaGuru

Jiří Žižka, který doposud působil v agentuře Lowe Praha na pozici Head of Planning, zakládá spolu s partnery Janem a Petrem Šmídovými novou společnost Motivate. Firma, jež svou činnost zahájí oficiálně od 1. října, se bude specializovat na oblast Employer Brandu, tedy na projekty zaměřené na zlepšení jména značky jako zaměstnavatele a zvýšení motivace zaměstnanců.

Zakladatelé firmy Motivate - Jiří Žižka, Jan Šmída a Petr Šmída

Oblast interního brandingu se podle Jiřího Žižky v souvislosti s celkovou změnou klimatu ve společnosti stává stále důležitější. „Dnes v době internetu a zmenšování se světa si lidé daleko více sdílejí informace o svém zaměstnavateli s ostatními. Vytváří se tak WOM, který může významně značce pomoci, či ji naopak dehonestovat v očích potenciálních zákazníků,“ říká Jiří Žižka a dodává: „Employer Branding může firmám výrazně pomoci nejen při náboru, v motivaci stávajících zaměstnanců, ale má nepochybný pozitivní vliv i na celkový image značky.“

Firma Motivate tak bude na základě kvalitativního výzkumu identifikovat klíčové insighty, identifikovat problémy a navrhovat řešení na míru. „Dle mé zkušenosti mnoho firem podceňuje fakt, že nejzávažnější následky vznikají z malých až banálních příčin. Mnohdy jdou přitom tyto příčiny demotivace a stresu zaměstnanců velmi lehce, levně a rychle odstranit. Je však nutné je řešit včas,“ doplňuje Jiří Žižka. V současné době jedná firma Motivate s několika potenciálními klienty, mezi které patří velké korporace na trhu. Podle referencí uvedených na internetových stránkách mají její zakladatelé zkušenosti již se společností ČEZ nebo Ahold.

-kch-