TV Metropol nově členem asociace krajských TV

čtvrtek, 12. září 2013, 08:38 Aktuality MediaGuru

Asociace krajských televizí přijala na svém kongresu 4.9. za řádného člena MF TV – provozovatele Metropol TV. Jednatel MF TV a ředitel Metropol TV Karel Polcar byl zároveň zvolen místopředsedou Asociace. Předsedou Asociace byl znovu zvolen Alois Valtr. Kromě přijetí nového člena a volby představenstva kongres dále změnil stanovy tak, aby umožňovaly pružnější přístup s ohledem na potenciální uchazeče o členství. Členové Asociace se zároveň do budoucna domluvili na užší produkční, programové a především obchodní spolupráci.

Asociace krajských televizí (AKTV) byla založena v únoru 2012. Jejími členy jsou v současné době multiregionální, terestricky vysílající televizní stanice V1 – Východočeská televize, TV Polar, ZAK TV, JTV – Jihočeská televize a Metropol TV. Televizní stanice asociace dohromady denně zasáhnou 300. tisíc diváků 15+ a vygenerují 180 GRPs 15+ za měsíc.