ČT v pololetí na upomínkách získala 58,5 milionu

pondělí, 18. listopadu 2013, 07:51 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize v pololetí na upomínkách koncesionářských poplatků získala 58,5 milionu korun, tedy asi třetinu z požadovaných 180 milionů. Dlužníkům rozeslala celkem 174.000 upomínek, kromě toho podávala prostřednictvím advokátní kanceláře žaloby na neplatiče a oslovovala nové poplatníky. Vyplývá to z materiálů útvaru správy a vymáhání poplatků ČT. V pololetí dál pokračoval úbytek počtu evidovaných přijímačů.

V případě právnických osob se ČT pomocí datových schránek obrátila na asi 10.000 nově vzniklých subjektů, které upozornila na povinnost odvádět poplatky při užívání televize. Z nich přihlásilo přes 50 firem téměř 200 přijímačů. K zaplacení přirážky za neevidované přístroje bylo vyzváno rovněž asi 30 podniků z řad restaurací a hotelů, a to v celkové částce 2,9 milionu korun.

Advokátní kanceláři bylo v pololetí předáno k zažalování přes 10.000 dlužníků televizního poplatku. K soudnímu vymáhání ČT přistupuje tehdy, pokud není dluh uhrazen ani po upomínce, ani po následné doporučené výzvě k úhradě. Podle materiálu, kterým se na posledním zasedání zabývala Rada České televize, bylo od roku 2007 takto advokátní kanceláři předáno 84.000 případů a přes 5000 dlužníků nezaplacených přirážek.

Česká televize od konce loňského roku registruje pokles evidovaných televizních přijímačů, a to o zhruba 10.000 přístrojů. Plán inkasa z televizních poplatků byl v pololetí přesto překročen o osm milionů korun na 2,884 miliardy, vyplývá z materiálů ČT.

Česká televize nedávno vypsala zakázku na dodávku nového systému pro evidenci, výběr a vymáhání koncesionářských poplatků. Současný systém, který funguje od roku 2004, už podle ní nesplňuje všechny technické nároky a náklady na jeho provoz jsou příliš vysoké.

Koncesionářské poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů veřejnoprávní televize. V loňském roce bylo inkaso z těchto poplatků 5,76 miliardy korun. Související položka, která zahrnuje přirážky k televizním poplatkům, úroky z prodlení, soudní poplatky a odměny advokátů, loni činila 75,9 milionu korun. Česká televize vybrané peníze ukládá do fondu televizních poplatků, jeho čerpání se následně projeví v hospodaření.

Měsíční sazba televizního poplatku od roku 2008 činí 135 korun. Domácnosti platí za jeden přijímač na rozdíl od firem, které jej odvádějí za každý televizní přístroj.

Výběr koncesionářských poplatků ČT v 1. pololetí

Ukazatel (v mil. Kč) Plán 
1. pololetí 2013Skutečnost 1. pololetí 2013 Rozdíl
Výnosy z poplatků a přirážek (v mil. Kč) 2877 2885 +8
z toho výnosy z poplatků (v mil. Kč) 2876 2884 +8

Zdroj: Česká televize

-čtk-