Na ČT budou počasí hlásit lidi bez domova

pátek, 22. listopadu 2013, 14:43 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize startuje sociální kampaň, jejímž cílem je posílit povědomí veřejnosti o stále se zvyšujícím počtu lidí žijících na ulici. Od soboty 23. listopadu se tak lidé bez domova budou objevovat přímo na obrazovce v relacích o počasí. Kampaň, kterou se Česká televize připojila k dalším evropským zemím, vyvrcholí v polovině prosince.

Projekt České televize navazuje na sociální kampaň s názvem Days Of Hope, která už byla realizována v jiných evropských zemích, jako je například Německo, Švýcarsko, Holandsko či Rusko, a která je motivována snahou prolamovat stereotypní vnímání lidí vyčleněných ze společnosti a upozorňovat na stále vzrůstající problém bezdomovectví a sociální ohrožení.

Lidé bez domova se budou od soboty objevovat v relacích o počasí ve vysílání Studia 6 Víkend. Během následujících čtyř sobot a nedělí v nich budou klasické předpovědi doplňovat i o vlastní postřehy viděné z perspektivy člověka, který žije nebo žil na ulici.

„Projekt by měl být pro lidi bez domova hlavně motivační, ale také jim přinese konkrétní pracovní zkušenosti a příležitost ukázat, že o šanci na uplatnění skutečně stojí. Jedním z cílů je totiž bořit u veřejnosti obavy, že případná pomoc těmto lidem nebude plně využita a že lidé bez domova nemají sami snahu dostat se zpět do normálního života,“ říká manažerka charitativních aktivit České televize Michaela Fričová a dodává: „Česká televize se bude se v tomto období tématu sociálního vyčlenění věnovat intenzivně, vedle charitativních spotů na podporu neziskové organizace, která lidem bez domova pomáhá, zmapuje tuto problematiku i v dalších zpravodajských a publicistických pořadech.“

-kch-