Největším zadavatelem v médiích zůstává Unilever

čtvrtek, 21. listopadu 2013, 15:54 Marketing MediaGuru

Podle hrubých investic je Unilever zatím největším letošním zadavatelem reklamy do médií.

Společnost Unilever si za období prvních deseti měsíců letošního roku udržuje pozici největšího tuzemského zadavatele reklamy do médií. Oproti loňskému stejnému období (leden až říjen 2012) se pětice největších zadavatelů v českých médiích příliš nemění – oproti loňsku vypadla z první pětice společnost L′Oréal a místo ní se mezi prvních pět největších zařadila Sazka.

Mezi TOP 15 zadavateli je největším skokanem Internet Mall, který oproti loňsku téměř zpětinásobil své hrubé mediální investice a začlenil se do první patnáctky nejsilnějších.

I přes nelehkou situaci na televizním trhu, která vedla k omezení reklamních investic některých hlavních zadavatelů, je monitorovaný souhrn investic nejsilnější letošní patnáctky zadavatelů přibližně stejný jako u první patnáctky v loňském roce.

TOP zadavatelé reklamy do médií, I-X/2013, Kč

Zdroj: Admosphere

-mav-