Nové kanály ČT přijdou letos na 157 mil. Kč

pondělí, 25. listopadu 2013, 12:43 Aktuality, TV MediaGuru

V roce 2013 jsou plánované náklady na přípravu a vysílání programů ČT:D a ČT Art ve výši 157 mil. Kč. Největší nákladovou položkou jsou externí náklady na výrobu pořadů (tzv. výrobní úkol) ve výši 146 mil. Kč, což představuje 93 % celkových nákladů. Tato částka zahrnuje také předvýrobu pořadů včetně akvizice do dalších let ve výši 32 mil. Kč. Režijní náklady ve výši 6 mil. Kč zahrnují i náklady na šíření signálu obou programů. Materiálem se v minulém týdnu zabývala Rada ČT.

Přehled nákladů na vysílání kanálů ČT:D a ČT art v roce 2013

ČT:D ČT art celkem
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám 3 136 940 4 076
režijní náklady (včetně nákladů na šíření signálu) 4 631 1 672 6 303
výrobní úkol (včetně akvizice) 107 980 38 187 146 167
NÁKLADY celkem 115 747 40 799 156 546

Zdroj: ČT

-mav-