Vidomus se stal vedoucím komunikace Czech Coal

čtvrtek, 14. listopadu 2013, 14:10 Aktuality, Marketing MediaGuru

Vedoucím vnějších vztahů a komunikace ve skupině Czech Coal Group se stal David Vidomus (34). V této funkci bude zodpovědný za řízení marketingu a externí komunikaci společností patřících do skupiny Czech Coal.

Klíčovým úkolem Davida Vidomuse bude především nově nastavit komunikaci skupiny po odštěpení společnosti Litvínovská uhelná (dnešní Severní energetická) od Czech Coal Group.

Vidomus v posledních třech letech řídil komunikaci a marketing ve spořitelním družstvu WPB Capital. V předchozích čtyřech letech pak vedl marketingovou komunikaci společností, které se zabývaly poradenskými službami cílenými na podnikatele.

-mav-