Vyšel manuál pro posuzování sexistické reklamy

úterý, 19. listopadu 2013, 08:54 Aktuality, Reklama MediaGuru

V rámci projektu „Sexistická reklama a její samoregulace v ČR“ vydala Otevřená společnost ve spolupráci s Nesehnutím manuál pro posuzování sexistické reklamy s názvem „Jak na sexistickou reklamu“. Manuál, jenž byl představen na čtvrteční konferenci Forum Media, bude k dispozici jak v papírové, tak elektronické podobě.

Účelem manuálu je především zvýšit povědomí o formách genderově stereotypní a sexistické reklamy a možnostech jejího rozpoznání. „Reklama není pouhým prostředkem nástroje a služeb, ale patří k dobrému jménu firmy,“ uvedla jedna z editorek manuálu Dita Jahodová z organizace Otevřená společnost a dodala: „Manuál je primárně určen těm, kdo reklamu tvoří, a těm, kdo ji posuzují. Byli bychom ale rádi, kdyby si našel cestu ke všem lidem, kterým není lhostejný veřejný prostor.“

Manuál je rozdělen do tří částí: první část je věnována teoretickým statím, druhá odborným posudkům a třetí příkladům dobré praxe z Rakouska a Švédska. Na závěr je zařazen slovníček pojmů. Zabývá se sexistickou reklamou, genderovými stereotypy, jazykově vyváženým pojednáváním o ženách a mužích v reklamě i vlivem reklamy na děti.

Předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřina Kalistová manuál uvítala a označila jej za významný příspěvek pro zvyšování edukace veřejnosti. Zároveň uvedla, že laická veřejnost by se k podobným reklamám měla stavět asertivněji a aktivněji si na ně stěžovat.

-kch-