ATO: Peoplemetrový panel se chová podle pravidel

pátek, 21. února 2014, 15:58 Aktuality, TV MediaGuru

Podle výsledků Koincidenční studie, která se zaměřovala na dodržování pravidel obsluhy peoplemetru ze strany jednotlivých členů domácností, se čeští diváci, v jejichž domácnostech je peoplemeter umístěn, řídí pravidly pro přihlašování a odhlašování od měřicího zařízení. „Studie společnosti Mediaresearch sledovala několik různých ukazatelů, z nichž v těch základních byla potvrzena míra shody 95-98 % mezi skutečným stavem v panelové domácnosti a výstupy o diváckém chování z peoplemetrového projektu,“ uvedla jednatelka Asociace televizních organizací (ATO) Vlasta Roškotová.

Kontrola probíhala podle zadání Asociace televizních organizací formou telefonického dotazování domácností v době, kdy měly zapnutou televizi. Šetření bylo realizováno na vzorku 500 panelových domácností vybraných reprezentativně z hlediska všech základních sociodemografických charakteristik.

Koincidenční studie je standardním kontrolním mechanismem, který zjištěnou hodnotou shody ukazuje míru kvality spolupráce měřených domácností. V obsluze peoplemetru jsou domácnosti vyškoleny hned při vstupu do projektu a následně jsou po celou dobu své přítomnosti v panelu průběžně proškolovány zaměstnanci z oddělení správy panelu. Zařazení domácnosti do ostrých dat také předchází testovací období, po které si jednotliví členové domácnosti na život s peoplemetrem zvykají.

-mav-