Media projekt: Tablety má už téměř milion Čechů

čtvrtek, 06. února 2014, 12:51 Aktuality, Internet & Mobil MediaGuru

Počet uživatelů, kteří disponují tablety, se podle aktuálních výsledků výzkumu Media projekt za druhé loňské pololetí přiblížil v Česku k hranici jednoho milionu. Z výzkumu vyplývá, že tablety vlastní 950 tisíc lidí, což představuje 11 % populace. Oproti minulým datům se vlastnictví tabletů zvýšilo o cca 120 tisíc. Roste také rozšířenost chytrých telefonů – těch už je v populaci 2,3 mil. a vlastnictví čteček elektronických knih (358 tis.).

Vlastnictví elektronických zařízení, 2. pol. 2013

zařízení projekce (tis. osob) % populace
smartphone 2 278 26
tablet 946 11
čtečka elektronických knih 358  4

Vlastníky chytrých telefonů jsou především mladší uživatelé ve věku 12-39 let. Tablety naopak nejvíce vlastní respondenti ve věku 30-39 let. Vlastnictví elektronických zařízení se zvyšuje s úrovní vzdělání.

Počet majitelů elektronických zařízení podle věku

Vlastnictví elektronických zařízení podle vzdělání (%)

Zdroj: Media projekt, 3+4. čtvrtletí 2013, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK

-mav-