Odboráři ČT: Vládne tu strach a roste odbyt léků

středa, 26. února 2014, 14:11 Aktuality, TV MediaGuru

Zástupci Nezávislé odborové organizace České televize se ve svém prohlášení, pod kterým jsou podepsáni Antonín Dekoj, Hana Vidimská či Adam Komers, vyjadřují k současné situaci ve veřejnoprávní televizi.

Poukazují v něm na nedávné odchody výrazných tváří, tedy na výpovědi, které podali Martin Veselovský a Daniela Drtinová, a „totální rozpad dosud kompaktního týmu“ Událostí, komentářů. Prostředí v televizi označují za „plné strachu, marnosti a beznaděje“ a dávají současnou situaci do souvislosti s navýšenou spotřebou antidepresiv indikovaných závodní lékařkou. Vinu za stávající situace má podle prohlášení i Rada ČT.

Prohlášení Výkonného výboru Nezávislé odborové organizace České televize Praha

N E Z Á V I S L Á OD B O R O V Á O R G A N I Z A C E Č E S K É T E L E V I Z E V P R A Z E

výkonný výbor

Kavčí hory

140 70 Praha 4

PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU NOO K SITUACI V ČESKÉ TELEVIZI V

Praze, dne 26. února 2014

Výkonný výbor Nezávislé odborové organizace ČT v Praze vyjadřuje hluboké znepokojení a politování nad odchody výrazných tváří, po řadu let spjatých s televizí veřejné služby, i zkušených editorů z České televize. Během několika týdnů došlo k totálnímu rozpadu dosud kompaktního týmu Událostí komentářů a diskusních pořadů ČT24. Odchody zkušených osobností z ČT jsou důsledkem dlouhodobě napjaté atmosféry, ve které se jen těžko duševně pracuje. Jistě není samo sebou, že se v posledních dvou letech rapidně zvýšila spotřeba antidepresiv indikovaných závodní lékařkou. V prostředí plném strachu, marnosti a beznaděje, kde jsou zaměstnanci i externí spolupracovníci mnohdy nuceni k neúnosné pracovní době, která jim znemožňuje elementární kontakt s rodinami, se nedá očekávat žádný profesní růst, tvůrčí invence ani spokojenost z vykonané práce. Není tedy divu, že z takového prostředí, kde převažuje demotivace, únava a pasivita, lidé utíkají. Jsme zklamáni důsledky řídících metod, které předvádí management, do jehož působení jsme zpočátku vkládali nemalé naděje.

Za stávající situaci je však do značné míry spoluzodpovědná i Rada ČT, která se dlouhodobě nechová jako kontrolní orgán, ale spíš jako obhájce managementu, který do čela televize veřejné služby dosadila. Na takový kontrolní orgán nemá nejmenší smysl se obracet s jakýmkoli podnětem či stížností.

Vzhledem k vážnosti situace, vyzýváme, v posledních patnácti letech již poněkolikáté, zákonodárné sbory, aby už konečně přikročily k tolik potřebné radikální změně zákonů tak, aby mediální rady nemohly být voleny na základě tajemných lobbisticko-politických obchodů a tudíž z velké většiny nebyly složeny z poslušných loutek bez sebevědomí, morální integrity a bez odpovědnosti k veřejnému zájmu. Ostatně nová politická reprezentace mimo jiné před volbami slibovala odpolitizování mediálních rad, a změny příslušných zákonů jsou obsaženy i ve vládním programovém prohlášení. Důrazně žádáme, aby legislativní proces byl zahájen neprodleně, než bude v televizi veřejné služby dílo zkázy dokonáno.

Výkonný výbor NOO ČT v Praze:

Antonín Dekoj v.r., předseda NOO

Hana Vidimská v.r., místopředsedkyně NOO

Jiří Černý v.r.

Adam Komers v.r.

Jiří Utitz v.r.