Sekce iBTL AKA má nový název i logo

úterý, 04. února 2014, 10:54 Aktuality, Reklama MediaGuru

Sekce iBTL AKA, jež sdružuje agentury s širokou nabídkou podlinkových disciplín, se přejmenovala na Aktivační agentury AKA. Nový název má lépe vystihovat spektrum a formu služeb, které agentury sdružené v sekci nabízejí.

Do budoucna se ještě více zaměří na studování a výzkum efektivity jednotlivých komunikačních kanálů tak, aby přispěla k ještě vyšší profesionalizaci českého průmyslu komerční komunikace a vybudování profesionálního a perspektivního průmyslového odvětví. Prvním krokem bude realizace výzkumu komunikačních kanálů a tendencí spojených se změnami spotřebitelského chování v České republice. Kromě toho se bude v letošním roce podílet na organizaci dalšího ročníku soutěže Český Direct a promo 2014 a na přípravě konference Aktivačních agentur AKA 2014.

S novým názvem mění i logotyp, pod nímž je autorsky podepsána agentura Wellen. Vychází z prvních písmen názvu, která jsou zde transformována do akčních znamének – šipek. První dvě míří směrem vzhůru a symbolizují růst, poslední šipka odlišné barvy zde zjednodušeně představuje pohyb či posun vpřed, znaménko Play. Celek tak vyjadřuje samotný význam aktivace, inovativní přístup ke komunikaci, posun značky vpřed a navýšení jejího emočního potenciálu v očích zákazníka.

Nové logo Aktivační agentury AKA

Členskými agenturami Aktivačních agentur AKA jsou: Brothers, Garp Integrated, Mather Activation, McCoy & Partner, Momentum Czech Republic, Leemon Concept, Geometry Global, Promotion Factory ČR, Underline a Wellen.

-kch-