ČT vylučuje prodej pozemků i do budoucna

pátek, 07. března 2014, 10:23 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize vydala nová interní pravidla pro nakládání s nemovitostmi. Jak vysvětluje ve svém tiskovém prohlášení, jejich jediným účelem je změnit formu prodeje nemovitosti na hospodárnější a transparentnější. Nový předpis by tedy neměl mít jakýkoli vliv na to, která nemovitá věc České televize bude prodána. Prodej totiž nadále schvaluje výhradně kontrolní orgán volený Poslaneckou sněmovnou, Rada ČT. V návaznosti na veřejné spekulace Česká televize prohlašuje, že o prodeji pozemků v okolí Kavčích hor nikdy neuvažovala, neuvažuje a i do budoucna jej zcela vylučuje.

„Hlavním důvodem pro změnu předpisu byla úprava formy prodeje nemovitostí, a to v návaznosti na chystaný odprodej dvou nepotřebných nemovitostí v Brně, kde je plánována výstavba nového televizního studia. Původní předpis totiž jako primární nástroj prodeje určoval dobrovolnou veřejnou dražbu, která s sebou nese riziko odprodeje za nejnižší podání a možných časových průtahů. Nový předpis proto formu prodeje mění, zlevňuje ji, ruší roli prostředníka a zvyšuje transparentnost celého procesu," uvedla ČT.

Nakládání s nemovitostmi České televize bude nově Rada ČT schvalovat ve dvou stupních místo jednoho. Nejprve ji Česká televize seznámí se záměrem a až poté, bude-li schválen, jí předloží návrh smlouvy. Rada tak bude moci ovlivnit i podmínky prodeje, což doposud mohla jen velmi omezeně. Nová pravidla také stanovují minimální rozestup mezi opětovným podáním upraveného návrhu na dobu šesti měsíců tak, aby vznikla relevantní doba na zapracování připomínek.

Další změnou je nová forma prodeje nemovitosti. Zájemci o koupi se již nebudou muset účastnit veřejné dražby, ale budou své nabídky zasílat do ČT v podobě cenného psaní.

-kch-