Data pro vysílání ČT dodají STEM/MARK a Median

úterý, 25. března 2014, 10:43 Aktuality, TV MediaGuru

Česká televize připravila speciální vysílací program před květnovými volbami do Evropského parlamentu (EP). Odvysílá tři předvolební debaty (Ostrava –  30.4., Brno – 7.5., Praha – 14.5.) a nabídne také debatu přímo z Bruselu. Volební vysílání pak zahájí v neděli 25. května od 20:00.

Do předvolebních debat bude pozváno 12 kandidátských uskupení a jejich lídři, v každé debatě se utkají čtyři kandidáti. Do debat chce ČT zvát strany, které jsou „relevantní“. ČT relevanci odvodí od váhy jednotlivých politických subjektů v hlavních orgánech zastupitelské demokracie a z výsledku aktuálního volebního potenciálu, který má být jedním z výstupů předvolebního výzkumu. Moderátorem předvolebních debat bude Václav Moravec.

ČT bude pro účely volebního zpravodajství opět spolupracovat s agenturami STEM/MARK a Median. „Volíme dvě výzkumné agentury, abychom měli větší kontrolu nad daty. Obě agentury také ujistily, že nespolupracují dlouhodobě s žádným politickým subjektem,“ zdůvodnila vedoucí výzkumu ČT Renata Týmová.

Sběr dat proběhne v období od 16.4.-23.4. 2014, vzorek bude tvořit 3 tisíce respondentů vybraných kvótním výběrem. Výzkum se uskuteční kombinací metod CAPI (osobní dotazování) a CATI (telefonické dotazování), a to v poměru 40:60 pro CATI dotazování.

ČT opět využije tzv. aktuální volební potenciál (nikoli volební model). Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla v době sběru dat hypoteticky získat, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří její volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb. ČT tento parametr použila už v době parlamentních voleb a podle televize se toto kritérium ukázalo jako funkční.

-mav-