Frekvence 1 pokutována 300 tis. Kč za Dámský klub

čtvrtek, 03. dubna 2014, 18:57 Aktuality, Rádio MediaGuru

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém zasedání v tomto týdnu uložila pokutu ve výši 300 tis. Kč provozovateli Frekvence 1 za porušení vysílacího zákona.

Třetí nejposlouchanější rozhlasová stanice ze skupiny Lagardere se měla porušení zákona dopustit tím, že 26. června 2013 odvysílala v čase od 10:00 do 12:00 hodin pořad Dámský klub. Obsah pořadu měl podle rady ohrožující potenciál pro děti a dospívající mládež, a to „celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, používáním vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkováním a asociováním intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů,“ zdůvodnila RRTV.

„Posudky, které máme k dispozici my a naše hodnocení situace nejsou v souladu se závěry rady," sdělila mluvčí Lagardere Active ČR Radka Pilzová. Blíže se však zatím nechtěla vyjádřit, protože skupina ještě nedostala rozhodnutí rady písemně. „Další postup zvážíme až po seznámení se s argumenty, posudky a hodnocením, které má k dispozici rada a které očekáváme v písemném zdůvodnění," doplnila mluvčí.

Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

-mav-, -čtk-