Průměrná přesnost údajů v databázi MDS je 97%

pátek, 25. dubna 2014, 10:00 Aktuality MediaGuru

Mediální databanka Media Data System (MDS), kterou provozuje skupina Omnicom Media Group, prošla kontrolou kvality. MDS je největší mediální databankou na trhu a v současnosti je možné v ní nalézt přes 7000 záznamů o aktivních médiích, kdy 5200 je tiskových, 400 je z oblasti rozhlasových a TV stanic a 1500 internetových serverů. Uživatelé mají mimo jiné také přístup k ukončeným titulům, kterých je za léta sběru dat k dispozici přes 5000.  V roce 2013 byla spuštěna online verze v novém provedení.

Minimálně jedenkrát ročně OmnicomMediaGroup provádí kontrolu aktuálnosti dat a validity informací. Letos proběhla kontrola na přelomu února a března formou fyzického dohledání veškerých dostupných podkladů na internetových stránkách předem definovaného seznamu titulů (vydavatelství) a jejich porovnáním s daty v MDS ke dni provedení kontroly.

„O smysluplnosti naší práce svědčí stále se zvyšující procento přesnosti údajů v databance. Oproti roku 2013 došlo k výraznému zlepšení u všech vybraných médií ve všech sledovaných parametrech. Aktuálně je celková průměrná přesnost údajů 97 %, co považujeme za vynikající výsledek,“ říká Zdeněk Kubena, Data Science Director společnosti Omnicom Media Group.

-mav-