NAF rozšiřuje prodej licencí k čs. filmům, nesmí pod cenu

pondělí, 26. května 2014, 11:36 Aktuality, TV MediaGuru

Státní fond kinematografie poskytl Národnímu filmovému archivu (NAF) oprávnění k užití československých filmů vyrobených v letech 1965-1991. Licence chce prodávat televizím a dalším zájemcům o jejich užití. Licence jsou výhradní a uplatnitelné pro celý svět a bez množstevního omezení, řekl v pondělí novinářům ředitel NAF Michal Bregant. Většinu výnosů z prodeje licencí (93 %) chce NAF směřovat do Státního fondu kinematografie, archiv si tak ponechá 7 % výnosů.

NFA už v současnosti obchoduje s filmy ve vlastní správě (filmy do roku 1964). Spojením obou sbírek filmů chce umožnit zájemcům jednodušší přístup ke všem filmům ve správě státu a tím i jednodušší distribuci těchto filmů. Státní fond kinematografie dosud poskytoval licence k užití těchto filmů prostřednictvím společnosti Ateliéry Bonton Zlín. Smlouva vypršela na konci roku 2013.

Státní fond kinematografie si při výběru nového obchodního partnera nastavil několik kritérií, která musí splňovat nový subjekt sám a které musí dále plnit při prodeji licencí. Především nesmí být ve střetu zájmů při poskytování licencí a nemá být propojen s některým z hlavních zájemců o licence. „Licence nemohou být poskytovány za jakoukoli cenu za jakýchkoli podmínek. Zisk nemůže být nikdy upřednostněn před zachováním hodnoty audiovizuálního díla a prodáván např. jako příbal k pracímu prášku,“ uvedla ředitelka Fondu Helena  Bezděk Fraňková.

-mav-