Počet časopisů a vydavatelů loni klesl

středa, 14. května 2014, 10:01 Aktuality, Tisk MediaGuru

Počet vydávaných časopisů v loňském roce klesl o zhruba dvacet na 3626 titulů. Pokles zaznamenaly časopisy pro širokou veřejnost, naopak nárůst vykázala periodika pro určité skupiny čtenářů. Proti předchozímu roku stoupl počet novinových titulů, a to o deset na 1391. Vyplývá to z údajů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

O víc než padesát se v loňském roce snížil počet vydavatelů. Společností, jejichž hlavní činností je vydávání knih, novin a časopisů nebo audiovideo dokumentů, bylo na konci loňského roku 821 ve srovnání s 875 v roce 2012. Počet jimi vydávaných periodických titulů vzrostl z předchozích 1685 na 1857. Celkový náklad jim narostl na 2,082 miliardy z 1,08 miliardy v předchozím roce.

Počet deníků se proti předchozímu roku nezměnil a činil 110. Z údajů NIPOS vyplývá, že vůbec nejvíc deníků vycházelo v roce 2006, kdy jich na trhu bylo 165, od té doby jich stále ubývá. Podíl časopisecké produkce na celkovém počtu vydávaných periodik tvoří 72 procent. Nejvíce jich vycházelo v roce 1998, kdy jich bylo 4168. Nyní je trh dlouhodobě stabilizovaný kolem 3500 titulů.

V časopisech patřily do takzvané TOP skupiny podle tématu například odborné revue, časopisy pro ženy, muže a rodinu, dále politické, filozofické, náboženské a kulturní tituly a časopisy věnované cestovnímu ruchu.

Od roku 1990 vzrostl počet titulů periodického tisku v Česku více než dvojnásobně. Velký nárůst ve vydávání nastal například v roce 1995. Největší boom byl přitom patrný v roce 2008 s celkem 5687 vydanými tituly. Od té doby počet periodik naopak soustavně klesá, od roku 2008 celkem o 11 procent.

Periodický tisk - noviny a časopisy

Kategorie 2011 2012 2013
Počet titulů novin 1522 1381 1391
z toho deníků (alespoň 4x týdně) 125 110 110
ostatních novin 1397 1271 1281
vydávaných 2-3x týdně 7 7 10
1x týdně 117 117 154
méně často 1273 1147 1117
Počet titulů časopisů 3576 3647 3626
z toho pro širokou veřejnost 1953 1962 1892
pro specifické skupiny čtenářů 1623 1685 1734
Celkem novin a časopisů 5098 5028 5017

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

-čtk-