RRTV i RVR varují před podvodnými TV soutěžemi

pondělí, 05. května 2014, 17:30 Aktuality, TV MediaGuru

Česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní (RRTV) spolu se slovenskou Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) varuje před televizními audiotextovými soutěžemi. Obě dvě rady obdržely již desítky diváckých stížností. „Účel těchto pořadů – co nejvíce vydělat na divácích – je zjevný. Proto jsme se rozhodli společně upozornit na praktiky těchto pořadů a rizika zapojení se do nich,“ uvedl předseda RVR Miloš Mistrik.

Česká RRTV zaevidovala 119 podnětů na audiotexové soutěže, slovenská RVR prošetřovala 33 podnětů. Slovenský regulátor zahájil v této souvislosti s provozovateli zatím 14 správních řízení a uložil jedno upozornění na porušení zákona a několik pokut ve výši 32 000 eur, a to za porušení „zákona o vysielaní a retransmisii“, dle něhož je provozovatel povinen zajistit slušnost a čestnost reklamy a teleshoppingu. „Vycházíme při tom z rozhodnutí Soudního dvora EU, z něhož vyplývá, že tento typ televizních soutěží je možné posuzovat jako teleshopping,“ vysvětlil předseda RVR.

Předseda české RRTV Milan Bouška doplnil: „Zákon o televizním a rozhlasovém vysílání bohužel ustanovení o slušnosti a čestnosti teleshoppingu neobsahuje, proto česká Rada s provozovateli audiotexových soutěží nezahájila žádné správní řízení. Podali jsme čtyři trestní oznámení s podezřením na spáchání trestného činu podvodu.“

„Diváky proto důrazně upozorňujeme, že vzhledem k slabé legislativě by se měli zapojení do těchto podvodných programů vyhnout. Pravděpodobnost výhry je vzhledem k zavádějícímu zadání soutěží, nejednoznačným instrukcím k jejich řešení či chybnému zveřejnění výsledků jednotlivých úloh velice nízká“, uvedl Milan Bouška z RRTV.

RRTV prošetřila také 25 podnětů týkajících se ezoterických relací, RVR na Slovensku obdržela zatím jen jeden takový podnět.

-kch-