Eventy nákupních center spotřebitele příliš neoslovují

úterý, 24. června 2014, 13:37 Marketing MediaGuru

Nejdůležitějšími faktory u nákupních center jsou cena, čistota, pohodlí, bezpečnost a parkování.

Zákazníky dokáže do nákupního centra nalákat především cena. Češi se přitom v tomto ohledu neliší od ostatních evropských států. Přesvědčit dokáže dále čisté prostředí, pohodlí při nakupování, osobní bezpečnost a také parkovací kapacity. Zmíněné faktory pro zákazníky představují nezbytnou podmínku pro návštěvu. Naopak eventy, které nákupní centra pořádají, zákazníky příliš neoslovují. Ukazuje to třetí ročník celoevropského průzkumu „How Consumer Shop“, který v 21 zemích na vzorku 21 tisíc spotřebitelů realizovala společnost CBRE. Česká republika byla do průzkumu letos zařazena poprvé.

Nejdůležitější faktory rozhodující o návštěvě nákupního centra 

Nejdůležitější faktory rozhodující o návštěvě nákupního centra
(Zdroj: CBRE - How Consumer Shop, 2014)

Češi se řadí mezi tzv. praktické nakupující, kteří u nakupování ocení již zmíněné pohodlí spojené například s parkováním zdarma. Podobně přistupují k nakupování skandinávské země jako Norsko, Švédsko nebo Dánsko. Naopak jižní země, mezi něž patří Španělsko, Itálie nebo Turecko, hodnotí u nakupování také jejich společenský rozměr, tedy to, zda nákupní centra nabízejí i možnosti k setkávání a zábavě.

Zajímavým zjištěním průzkumu je rozdíl, který panuje mezi mladšími a staršími zákazníky. Zatímco starší zákazníci ve věku 55 až 64 let na nakupování pohlížejí pragmaticky, mladší zákazníci ve věku 18 až 24 let se svým vnímáním obecně přibližují jižním národům. Nabývají u nich na důležitosti sociální aspekty nákupního centra. Neberou už nákupní centra pouze jako prostor pro nakupování, ale vidí v něm i prostor komunitní, kde svou roli hrají kavárny a restaurace, služby orientované na zábavu, jako jsou kina a připojení k internetu. V tomto ohledu se nákupním centrům vyplatí pracovat ve svém marketingové komunikaci s lepší segmentací a využívat formáty direct marketingu.

Atraktivita nákupního centra podle věku

Atraktivita nákupního centra podle věku
(Zdroj: CBRE - How Consumer Shop, 2014)

Evropané chodí průměrně nakupovat nepotravinové zboží 39krát ročně, Češi jen 30krát. Na rozdíl od Evropanů však čeští zákazníci mnohem častěji vyhledávají produkty na internetu a také o nich rádi diskutují na sociálních sítích.

Pohodlný přístup je pro spotřebitele důležitým faktorem pro výběru místa, kde nakupují. Evropští zákazníci potřebují v průměru 6 až 15 minut k tomu, aby se dostali do místa, kde nejčastěji nakupují jiné komodity než potraviny. V České republice cestují zákazníci výrazně déle, obvykle 16 až 30 minut. Ochota jezdit do vzdálenějších nákupních center však klesá u zákazníků s vyšším příjmem, a to hlavně u mužů.

Studie dále ukázala, že roste zájem zákazníků o menší nákupní centra a kamenné prodejny. Český maloobchodní trh se pomalu blíží saturaci, a do budoucna tak budou maloobchodní centra nucena investovat do své renovace. Z hlediska atraktivity je pro ně důležité udržet si příjemnou atmosféru a nabídnout zákazníkům služby a možnost dennodenních nákupů.

-kch-