Komunikace ČSOB se začlení pod Hollowse

středa, 04. června 2014, 07:42 Aktuality, Marketing, Lidé MediaGuru

ČSOB mění vrcholové vedení. Bartel Puelinckx, který je v současnosti vrchním ředitelem odpovědným za Řízení financí a členem představenstva ČSOB, byl jmenován výkonným ředitelem Financí mateřské KBC Group.

Bartel Puelinckx-ČSOB
Bartel Puelinckx

Na jeho místo přejde od 1. července Jiří Vévoda, který nyní vede oblast Řízení rizik. Nově bude zodpovědný za oblasti Finance, Úvěry, Řízení aktiv a pasiv, Strategie a rozvoj.

Jiří Vévoda-ČSOB
Jiří Vévoda

Oblasti dosud řízené Jiřím Vévodou – Komunikace, Compliance a Řízení rizik skupiny – budou organizačně začleněny pod Johna Hollowse, generálního ředitele ČSOB. O obsazení pozice CRO v ČSOB bude rozhodnuto a komunikováno následně.

Odchodem Bartela Puelinckxe do KBC Group dojde ke snížení počtu členů představenstva ČSOB z osmi na sedm.

-kch-