Singer: Zákon o vysílání odporuje svobodě projevu

neděle, 06. července 2014, 09:22 Aktuality, TV MediaGuru

Televize Prima se ohradila proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), kterým upozornila provozující společnost FTV Prima na možné porušení vysílacího zákona. Některé příspěvky odvysílané v období od 9. dubna do 31. května 2014 na programu Prima v rámci rubriky s názvem „Kam se jiní bojí“, která byla součástí Zpráv FTV Prima, měly podle rady utvrzovat stereotypní předsudky vůči romské menšině.

Generální ředitel skupiny Prima Marek Singer uvedl, že by se rada neměla pokoušet o sterilizaci a filtraci obsahu nezávislého zpravodajství. „Máme za to, že rubrika jako celek i jednotlivé příspěvky, které RRTV z rubriky odseparovala a izolovaně napadla, pravdivě popisovaly reálné situace. Dlouhodobě a z vlastního hlubokého přesvědčení ctíme, že by se média měla chovat vůči menšinám odpovědně a podporovat toleranci, a ti, kteří skutečně sledují a znají tuto rubriku, to vědí,“ uvedl v tiskovém oznámení Singer.

Podle Singera se ukazuje, že ustanovení § 32 odst. 1 písm. i) vysílacího zákona, které zavádí tzv. politickou korektnost do právního řádu, jednoznačně odporuje ústavní garanci svobody projevu a práva veřejnosti na informace. „Jako provozovatel média v demokratické společnosti jsme oprávněni, či spíše povinni, ukazovat svět objektivně takový, jaký je, a nevyhýbat se při tom žádným tématům,“ dodal Marek Singer.

-mav-