Vydavatelé žádají EU, aby zvážila změnu legislativy

pondělí, 07. července 2014, 07:12 Aktuality, Tisk MediaGuru

Evropská asociace vydavatelů časopisů EMMA se prostřednictvím svých členů, kterými jsou národní vydavatelské asociace v jednotlivých zemích Evropské unie, obrátila dopisem na ministry spravedlnosti členských zemí EU, aby na jednání své rady ve dnech 8. a 9. července 2014 při diskusi o návrhu nového evropského nařízení o ochraně osobních dat vzali na vědomí zájmy vydavatelů periodického tisku. „Návrh nové směrnice obsahuje některá ustanovení, která by při schválení stávajícího návrhu přinesla vydavatelům další komplikace jejich činnosti,“ zdůvodnila.

Má se jednat především o omezení možností oslovení potenciálních předplatitelů tisku. Navržené formulace nařízení totiž omezují možnost oslovení nových předplatitelů prakticky pouze na poštovní direct mailing. To by přineslo zásadní změnu situace vydavatelů zejména v zemích, kde je až 40 procent nových předplatitelů tisku získáváno prostřednictvím široké variety marketingových aktivit. Dalším ohrožením zájmu vydavatelů má být omezení možnosti používat v marketingu předplatného služeb tzv. třetích stran.

Druhou negativní změnu postavení vydavatelů a novinářů by přineslo přijetí navržené velmi široké formulace požadavku na poskytnutí výjimky pro žurnalistické zpracování osobních dat pro žurnalistické účely v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. EMMA upozorňuje, že rozvolnění povinnosti poskytnout výjimku pro žurnalistické zpracování dat by mohlo vést k tomu, že:

Novináři nebudou moci pracovat s určitými daty ve svých reportážích a investigativních článcích, ačkoliv data jsou nedílnou součástí zpravodajství, a tím také veřejného zájmu.

Vydavatelé nebudou moci publikovat články obsahující taková data, ani pokud je to ve veřejném zájmu, a budou čelit nebezpečí vysokých pokut, pokud překročí daná pravidla.

Právo obyvatel EU na informace o důležitých tématech ve veřejném zájmu bude podlomeno stejně jako demokracie v Evropě.

EMMA proto vyzývá ministry, aby se snažili o změnu formulace o poskytnutí výjimky nebo se přinejmenším vrátili k původní formulaci článku 80 nařízení, tak jak ji navrhla na počátku Evropská komise. Evropští vydavatelé prostřednictvím své asociace také vítají některá ustanovení nového nařízení, například ustanovení článku 121, protože bere v úvahu nové formy komunikace online, jako jsou blogy nebo fóra.

-mav-