Neziskové organizace si vytvořily značku spolehlivosti

neděle, 28. září 2014, 10:06 Aktuality, Marketing MediaGuru

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) uvádí na trh značku Spolehlivá, která označuje důvěryhodné neziskové organizace. Značka má sloužit ke zlepšení neziskového segmentu a zároveň napomoci potenciálním dárcům v jejich orientaci.

„Dlouhodobě jsme zaznamenávali zájem našich členských organizací o osvědčení, kterým by navenek prokázaly, že svoji práci pro společnost vykonávají spolehlivě. Současně nás oslovovali dárci žádající o doporučení, které neziskové organizace podporovat. Proto jsme se rozhodli zavést na český trh značku spolehlivosti, která je dobrým řešením pro obě dvě strany. Jedná se o důkladné prověření neziskové organizace, kdy udělení značky není pouhou formalitou, ale vyžaduje značné úsilí ze strany neziskové organizace ji získat. Pracuje tak na svém rozvoji,“ říká prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Zájemci o značku spolehlivosti prochází komplexním hodnocením. Kromě hospodaření organizace se posuzuje také její řízení, správa a pravdivost navenek poskytovaných informací. Značka bude udělována na období tří let, nicméně kontroly budou každoročně, při zjištění nedostatků bude možné značku kdykoliv odebrat.

Značka Spolehlivá využívá pro svou komunikaci žlutou barvu a symbolu banánu, který má znázorňovat schopnost značky podívat se pod slupku organizace. Prozatím bude značka propagována na internetu prostřednictvím webových stránek www.znackaspolehlivosti.cz a sociálních sítí.

Do budoucna je plánována komunikace jednak směrem k neziskovým organizacím, jednak k dárcům. Na neziskové organizace bude především zaměřena série setkání, které proběhnou ve všech 14 krajích České republika. Z dárců chce AVPO oslovovat především věkovou skupinu 40+, singles, ale také malé a střední podniky, na které bude cílit zejména prostřednictvím HR časopisů.

Na grafické podobě značky se podílí grafika Adam Gratz, na strategii spolupracuje AVPO s Markem Džiubou z agentury Friends Factory.

Mezi první neziskové organizace, které mohou od nynějška používat značku Spolehlivá, patří: Dejme dětem šanci, Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené, Lata - programy pro ohroženou mládež, Maturus, Na počátku, Nadační fond J&T a Pestrá společnost.

-kch-